Wat doet de praktijk?

Leerlingbegeleiding

De praktijk voor leerlingbegeleiding helpt leerlingen/studenten die in het voortgezet onderwijs of hoger onderwijs problemen hebben bij het organiseren, plannen en uitvoeren van hun schoolwerk/studie en daardoor hun capaciteiten niet ten volle kunnen benutten. Door te 'leren leren', een stappenplan op te stellen en strakke begeleiding wordt de leerling/student geholpen in het proces tot zelfstandige leerling/student. Voor leerlingen van de middelbare school geldt overigens dat er in samenspraak met de ouders en indien wenselijk met school gehandeld wordt.

Voor wie en door wie?

De praktijk is gericht op het 'helpen' van leerlingen uit het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs (H.B.O. en universiteit); dat wil zeggen jongeren vanaf ongeveer 12 jaar tot en met de studietijd die problemen hebben op het gebied van leren.
Daarnaast biedt de praktijk de mogelijkheid aan leerlingen uit groep 8 van de basisschool om zich voor te bereiden op de overstap naar het middelbaar onderwijs. Hierbij kan gedacht worden aan het omgaan met nieuwe situaties, zoals het verwerven van een plek in een nieuwe groep, het omgaan met verschillende leerkrachten, een verschillende aanpak per schoolvak en bijvoorbeeld het inplannen van huiswerk.

De begeleiding wordt gedaan door Alice van Mourik. Zij is sinds 1993 werkzaam als docente in het voortgezet onderwijs en is daarnaast vanaf 1995 actief in verschillende functies binnen de leerlingbegeleiding. Naast haar ruime praktijkervaring binnen het voortgezet onderwijs heeft zij Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Leiden waardoor theorie en praktijk elkaar versterken. De combinatie van deze twee aspecten staat garant voor een goede begeleiding.

Hoe aanmelden?

Aanmelden kan zowel telefonisch als schriftelijk/per email. Aanmelding wordt gedaan door de ouders of (vanaf 18 jaar) door de student. Dit kan zowel op eigen verzoek plaatsvinden als op verzoek van de school of een test- adviesbureau. Na ontvangst van de aanmelding worden de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers of de student uitgenodigd voor een intakegesprek waarbij de begeleidingsvraag aan de orde komt. De individuele begeleiding zal in beginsel 1 keer per week, na schooltijd, plaatsvinden.

Advisering

Naast het begeleiden van individuele leerlingen, houdt de praktijk zich ook bezig met de advisering aan ouders en leerlingen bij het zoeken naar een gepaste middelbare school. Tevens kunnen scholen advies inwinnen bij vragen op het gebied van leerlingbegeleiding binnen de school.

Van Mourik Leerlingbegeleiding & Advies: Voor deskundige begeleiding tot zelfstandig student!

Mw. drs. A.I. van Mourik
pedagoog

Praktijkadres:

Orlandostraat 43
(Wateringse Veld)
2548 JA Den Haag
070 3936030
Stuur mij een e-mail